5. Skydd från diskriminering

5. Skydd från diskriminering

Diskriminering på grund av religion eller övertygelse är förbjuden och stater har en skyldighet att skydda människor från diskriminering i samhället. Exempel från runt om i världen visar på de olika former diskriminering kan ta.