Lær om tros – og religionsfrihed

Ressourcer på dansk

Film om tros – og religionsfrihed

Dette sæt på 8 film vil hjælpe dig med at forstå, hvad religionsfrihed eller trosfrihed (FORB) indebærer, og hvornår det kan blive begrænset.

Film er en fantastisk måde at lære og dele viden på. Vores korte “forklarer” film er ideelle til personligt studie, online personlig træning eller gruppetræning. Eller hvorfor ikke vende undervisningen på hovedet og få deltagerne til at se filmene på forhånd og komme forberedt til din ansigt til ansigt træning!

1. En introduktion til religions- og trosfrihed

Hvem eller hvad er beskyttet af religions- og trosfrihed? Hvad siger internationale konventioner og hvilke rettigheder giver de os?

​2. Retten til at have eller ændre sin religion eller tro

Har regeringer, religiøse ledere eller familiemedlemmer lov til at begrænse din ret til at have, ændre eller forlade din religion eller tro? Hvad siger internationale menneskerettigheder, hvad sker der i virkeligheden?

3. Retten til at manifestere religion eller overbevisning

Der er mange forskellige måder at udtrykke og udøve religion eller overbevisning. Hvad er beskyttet af menneskerettighederne og hvad er ikke? Med eksempler på overtrædelser af retten til at udøve fra hele verden. ​

4. Beskyttelse mod tvang

Tvang betyder at blive tvunget til at sige eller gøre noget. Denne film undersøger statens pligt til ikke at tvinge nogen til noget i spørgsmål om religion eller tro, og til at beskytte dig fra tvang i samfundet. Eksempler fra hele verden viser de former, tvang kan tage.

5. Beskyttelse fra diskrimination

Diskrimination på baggrund af religion eller tro er forbudt og stater har et ansvar for at beskytte sine borgere fra diskrimination i samfundet. Eksempler fra hele verden viser de former, diskrimination kan tage. ​

7. Nægtelse af samvittighedsgrunde

Nægtelse af samvittighedsgrunde betyder, at man nægter at gøre noget, man er forpligtet til, fordi det ville stride mod éns samvittighed eller religiøse overbevisning. Det svagest beskyttede element i retten til religions- og trosfrihed. ​

​8. Begrænsninger i retten til religions- og trosfrihed

Mange stater begrænser tros- og religionsfrihed, men hvordan ved vi, hvornår begrænsningerne er berettiget og tilladelige, og hvornår de ikke er? En dybdegående gennemgang af de regler, der er angivet i menneskerettighedskonventionerne, som lovgivere og domstole skal holde sig til, når religions- og trosfrihed skal implementeres.

Om os

Vi tilbyder læringsressourcer for at hjælpe dig med at fremme religions- og trosfrihed for alle.

Læs mere

Opdag vores fulde udvalg af ressourcer og kurser på engelsk.

Klik her!

Tilmeld dig vores nyhedsbrev (på engelsk).

Subscribe