Video kaynaklar

Din veya İnanç Özgürlüğü’ndeki Filmler

Bu 8 filmlik set, din veya inanç özgürlüğünün (FORB) neleri kapsadığını ve ne zaman sınırlanabileceğini kavramanıza yardımcı olacaktır.

The films also give an introduction to the situation for freedom of religion or belief in various parts of the world. You can use the films for personal study or in group trainings, or use scripts of the films to develop the contents of your own talks.

1. Din veya inanç özgürlüğüne giriş

Din veya inanç özgürlüğü kimi ya da neyi korur? Uluslararası sözleşmeler bu konuda ne diyor ve bize ne gibi haklar tanıyor?

2. Din veya inanca sahip olma ve bunu değiştirme hakkı

Devletler, dini liderler veya aile bireyleri din veya inanç sahibi olma, bunu değiştirme veya bırakma hakkınızı sınırlandırabilir mi? Uluslararası insan hakları bu konuda ne diyor, peki ya gerçekte neler oluyor?

3. Din veya inancı açıklama (uygulama) hakkı

Din veya inancı açıklamanın ve uygulamanın birçok yolu vardır. İnsan hakları neleri koruyor, neleri korumuyor? Bu videoda dünyanın çeşitli bölgelerinden açıklama hakkına dair ihlal örnekleri veriliyor.

4. Baskı yasağı

Baskı, bir şey söylemek veya yapmak için zor uygulanması anlamına gelir. Bu videoda devletin din veya inanç konularında baskı uygulamama yükümlülüğü ve kişileri toplumun baskısından koruma ödevi inceleniyor. Dünyanın dört bir yanından örneklerle çeşitli baskı biçimleri ortaya konuyor.

5. Ayrımcılık yasağı

Dine veya inanca dayalı ayrımcılık yasaktır ve devletler kişileri toplumsal ayrımcılıktan koruma yükümlülüğü altındadır. Bu videoda dünyanın çeşitli bölgelerinden ayrımcılık örnekleri anlatılıyor.

6. Ebeveynlerin ve çocukların hakları

Ebeveynlerin ve çocukların hakları nelerdir? Bu videoda dünyanın dört bir yanından örneklerle, çocukların haklarının devletler tarafından nasıl ihlal edildiği ve ebeveyn hakları ile çocukların hakları arasında dengenin nasıl gözetileceği açıklanıyor.

7. Vicdani ret

Normalde sizden yapmanız beklenen bir şeyi, derin inançlarınızla çatıştığı için reddetme hakkı. Din veya inanç özgürlüğünün en zayıf biçimde korunan unsurudur.

8. Din veya inanç özgürlüğüne yönelik sınırlamalar

Birçok devlet din veya inanç özgürlüğünü kısıtlıyor, peki bu kısıtlamaların ne zaman haklı ve izin verilebilir olduğunu, ne zaman olmadığını nasıl anlayacağız? Yasakoyucuların ve mahkemelerin din veya inanç özgürlüğünü uygularken bağlı kalması gereken insan hakları sözleşmelerindeki kurallar daha yakından inceleniyor.

Adalete erişim

Bu videolar şu anda yalnızca İngilizce dilinde mevcuttur.

Hak ihlalleri karşısında yerel, ulusal, bölgesel ve küresel düzeyde adalet sağlamak için neler yapabileceğinizi konu alan beş kısa video. Hak ihlallerinden etkilenen veya insan hakları sistemini daha iyi kavramak isteyen topluluk veya kuruluşlar için ideal.

İngilizce kaynaklarımızın tamamını keşfedin

Daha fazla bilgi edinin