Om oss

Lär dig mer om vad Freedom of Reigion or Belief Learning Platform gör och vilka vi är.

Syftet med FORB Learning Platform är att tillgodose inlärningsbehoven hos individer och organisationer som vill bidra till en värld där religions- och övertygelsefrihet för alla respekteras, skyddas och främjas.

Vad?

Syftet med lärplattformen för religions- och övertygelsefrihet är att hjälpa individer, samhällen, organisationer och beslutsfattare att lära sig om, reflektera över och främja religions- och övertygelsefrihet för alla. Vi gör detta genom att tillhandahålla gratis kurser, inlärningsresurser, utbildningsmaterial och möjligheter att nätverka. Plattformen innehåller resurser för personliga studier, för personalutbildning och för lärare och handledare att använda i ungdomsgrupper eller i vuxenutbildning..

Vi tror på kvalitet och tillgänglighet. Vi strävar efter att tillhandahålla resurser på många språk och våra kärnresurser utvecklas i dialog med specialister och med referenspersoner från olika religiösa och trosbaserade bakgrunder.

Varför?

Kränkningar av religions- och övertygelsefriheten har en förödande inverkan på individer och samhällen. Lärplattformen vill bidra till att bygga en social, politisk och juridisk kultur där religions- och övertygelsefrihet för alla respekteras, från gräsrotsnivå till toppen. Fred, stabilitet och utveckling är beroende av att de mänskliga rättigheterna respekteras, inte minst vår förmåga att leva tillsammans och acceptera rättigheter för alla, trots våra innersta skillnader.

För vem?

Lärplattformens många resurser är användbara i ett brett spektrum av sammanhang och för en bred  publik.

  • Parlamentariker, diplomater och biståndsarbetare
  • Tjänstemän med ansvar för att utforma eller genomföra offentlig politik, inklusive tjänstemän inom rättsväsendet som polis, advokater och domare
  • Medlemmar och ordinerade- eller lekmannaledare i religiösa trossamfund
  • Utbildningsorgan för religiösa ledare/teologistuderande på exempelvis universitet eller högskola
  • Utbildningsorgan som undervisar/studerar mänskliga rättigheter, demokrati, juridik eller religionsvetenskap
  • NGO-personal och företagsledare som arbetar i sammanhang där allvarliga kränkningar inträffar
  • Personal inom organisationer för mänskliga rättigheter och religions- och övertygelsefrihet
  • Media

Av vem?

Lärplattformen för Religions- och övertygelsefrihet (FORB Learning Platform) är ett initiativ från det nordiska ekumeniska nätverket för religions- och övertygelsefrihet (NORFORB) i samarbete med ett brett spektrum av sekulära och trosbaserade organisationer som arbetar för att främja den mänskliga rätten till religions- och övertygelsefrihet för alla, enligt artikel 18 i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna och den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter.

Läs mer om NORFORB, vem vi arbetar med, vem som ger råd och vem som finansierar oss nedan.

NORFORB – Nordiska ekumeniska nätverket för religions- och övertygelsefrihet

Läs mer om nätverket

Vilka samarbetar med oss?

Läs mer

Vilka har finansierat oss?