Filmer om religions- och övertygelsefrihet

Åtta korta filmer kan hjälpa dig förstå vad religions- och övertygelsefriheten innebär och när den får begränsas.

Filmer ger även in inblick i situationen för religions- och övertygelsefriheten runt om i världen. Filmerna kan användas för personlig lärande eller i utbildningar för grupper. Du kan även använda manus till filmerna för att utveckla innehåller i presentationer du vill hålla själv.

1. Religions- och övertygelsefrihet: en introduktion

Vem eller vad skyddas av rätten till religions- och övertygelsefrihet? Vad står i konventionerna om de mänskliga rättigheterna och vilka rättigheter har vi?

2. Rätten att ha eller byta

Är stater, religiösa ledare eller familjemedlemmar tillåtna att begränsa din rätt att ha, lämna eller byta din religion eller övertygelse. Vad säger de mänskliga rättigheterna och vad händer i praktiken.

3. Rätten att utöva

Det finns många sätt att uttrycka och utöva religion eller övertygelser. Vad är det som skyddas av mänskliga rättigheter och vad skyddas inte? Med exempel på brott mot rättigheten att utöva från runt om i världen.

4. Skydd från tvång

Tvång innebär att man tvingas säga eller göra något mot sin vilja. Denna film utforskar statens skyldighet att inte tvinga medborgare i frågan om religion och övertygelse och att skydda människor från tvång i samhället. Exempel från runt om i världen visar på de olika former tvång kan ta.

5. Skydd från diskriminering

Diskriminering på grund av religion eller övertygelse är förbjuden och stater har en skyldighet att skydda människor från diskriminering i samhället. Exempel från runt om i världen visar på de olika former diskriminering kan ta.

6. Rättigheter för föräldrar och barn

Vilka rättigheter har föräldrar och barn? Exempel från runt om i världen visar på hur stater bryter mot föräldrar och barns rättigheter och balansgången mellan föräldrars och barns rättigheter.

7. Rätten att vägra

Samvetsvägran innebär att vägra göra något som du förväntas göra eftersom de strider mot dit samvete. Filmen introducerar en komplex och omdebatterad dimension av religions- och övertygelsefrihet.

8. Begränsningar av religions-och övertygelsefrihet

Många stater begränsar religions- och övertygelsefriheten, men hur vet man om en begränsning är legitim eller inte? En djupdykning i reglerna som lagstiftare och domstolar bör följa när de tillämpar religions- och övertygelsefriheten i praktiken.

Upptäck vår breda utbud av läromaterial, kurser och nätverk på engelska!

Upptäck mer