Phim trên Tự do Tôn giáo hay Niềm tin

Bộ 8 phim này sẽ giúp bạn nắm được tự do tôn giáo hay niềm tin (FORB) liên quan đến điều gì và khi nào điều này có thể bị hạn chế.

Phim là một cách tuyệt vời để học hỏi và chia sẻ kiến thức. Các bộ phim ‘giảng giải’ ngắn của chúng tôi rất lý tưởng cho việc nghiên cứu cá nhân, đào tạo đội ngũ trực tuyến hoặc đào tạo nhóm. Hoặc tại sao không thay đổi lớp học và mời những người tham gia xem phim trước buổi đào tạo và chuẩn bị kỹ trước khi đến buổi đào tạo trực tiếp!

1. Lời dẫn nhập về tự do tôn giáo hay tín ngưỡng

Tự do tôn giáo hay tín ngưỡng bảo vệ ai hay cái gì? Các công ước Quốc tế nói gì về những quyền ta được hưởng?

2. Quyền được có hay thay đổi tôn giáo hay tín ngưỡng của bạn

Các chính quyền, lãnh đạo tôn giáo hay thành viên gia đình được phép giới hạn quyền có, thay đổi hay rời bỏ tôn giáo hay tín ngưỡng của bạn hay không? Nhân quyền quốc tế nói gì, thực tế xẩy ra như thế nào?

3. Quyền bày tỏ (thực hành) tôn giáo hay tín ngưỡng

Có rất nhiều cách bày tỏ và thực hành tôn giáo hay tín ngưỡng, Nhân quyền bảo vệ gì và không bảo vệ gì? Với những ví dụ vi phạm quyền bày tỏ quanh thế giới.

4. Bảo vệ chống sự ép buộc

Ép buộc mang nghĩa bắt buộc nói hay làm một việc gì đấy. Phim này thăm dò bổn phận của chính quyền không được ép buộc trong phạm vi tôn giáo hay tín ngưỡng và bảo vệ bạn không bị ép buộc trong xã hội. Những ví dụ vòng quanh thế giới minh hoạ các hình thức của sự ép buộc.

5. Bảo vệ chống phân biệt đối xử

Phân biệt đối xử căn cứ trên tôn giáo hay tín ngưỡng bị cấm đoán và các quốc gia có bổn phận bảo vệ dân chúng không bị phân biệt đối xử trong xã hội. Những ví dụ vòng quanh thế giới minh hoạ các hình thức của sự phân biệt đối xử.

6. Các quyền của cha mẹ và con cái

Những quyền gì cha mẹ và con cái được hưởng? Những ví dụ vòng quanh thế giới minh hoạ các quốc gia đã vi phạm như thế nào các quyền trẻ em và sự cân bằng gữa quyền cha mẹ và quyền trẻ em.

7. Phản kháng vì lương tâm

Quyền từ chối làm một điều gì mà bình thường bạn phải làm, vì việc làm ấy trái ngược với tín ngưỡng sâu xa của bạn. Đây là yếu tố được bảo vệ dè dặt nhất trong lĩnh vực tự do tôn giáo hay tín ngưỡng.

8. Những giới hạn đối với tự do tôn giáo hay tín ngưỡng

Nhiều chính quyền giới hạn tự do tôn giáo hay tín ngưỡng, nhưng làm sao chúng ta biết khi nào thì các giới hạn hợp lý và có thể chấp nhận, khi nào thì không? Nhìn sâu vào các điều luật trong các công ước nhân quyền mà các nhà làm luật hay toà án cần quy chiếu khi thực hiện tự do tôn giáo hay tín ngưỡng.

Khám phá đầy đủ các nguồn tài nguyên bằng tiếng Anh của chúng tôi

Tìm hiểu thêm